Syntest

Janssen et al., in preparation

Nederlands
De Syntest is een instrument ontworpen om problemen met het begrijpen van syntactische constructies te signaleren. De test maakt een onderscheid tussen zinslengte en syntactische complexiteit.
De Syntest is gratis verkrijbaar via Dr. Nikki Janssen (nikki.janssen10@gmail.com).


English
The Syntest was developed to detect problems with the comprehension of syntactic constructions. The test makes a distinction between sentence length and syntactic complexity.
The Syntest is available via Dr. Nikki Janssen (nikki.janssen10@gmail.com).

Related